Vuxen-HLR

Utbildningen Vuxen-HLR rekommenderas till alla de som vill lära sig HLR. Detta är också den vanligaste utbildningen då den går igenom hur man gör HLR på en vuxen person.

Följande delar ingår i utbildningen:

Hjärt-lungräddning, utföra HLR (bröstkompressioner & inblåsningar) med korrekt teknik, andningskontroll, medvetandekontroll, stabilt sidoläge.

Hjärtstartare, använda en hjärtstartare på ett säkert sätt, övningar med hjärtstartare.

Luftvägsstopp, bedömning av tillståndet samt teknik för att få bort föremålet. Träning med luftvägsstoppsväst.

Efter avklarad utbildning i Vuxen-HLR får varje deltagare ett kompetenskort som är giltigt ett år från utfärdandedatumet.

Allt detta ingår i Vuxen-HLR kursen.


(Lämna tom)